Articles

Soyuttan Somuta Sanatsal Çözümler

Soyuttan Somuta Sanatsal Çözümler


Bütün sanat akımlarında / dallarında sanatçının estetik anlayışı ve bu anlayışı yorumlamadaki üslubu, kendi sanat disiplinini oluşturur. Dolayısıyla bütün sanatsal çalışmalar bir disiplin içinde hareket ederek sanatsal bütünlüğü oluşturur. Estetik kavramı ise diğer bir anlamıyla “güzel”i imgeler. Bu anlayış (estetik) kendi içinde metafizik estetik, psikolojik estetik, sosyal estetik, filozofik estetik gibi alanlara ayrılır. Sanat / sanatçı kavramının sorgulandığı günümüzde estetik bilimini öğrenmekle sanatçı olunamayacağını ancak sanatçının güzellik anlayışını kavrayabileceğini bir kez daha not düşmekte yarar vardır.

Hermen hemen bütün sanat alanlarının sezonu kapattığı son günlerde “Sevgi Çağal Atölyesi” üç sanatçının eserlerinden oluşan bir karma sergi düzenledi. 26 Mayıs’ta açılışı gerçekleştirilen  sergide Zeliha Sayılı, Daniela Zamostna ve Claudia Weinstabl’ın eserleri yer aldı. Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya tekniğinin kullanıldığı çalışmalar, genel anlamda soyuttan somuta sanatsal çözümlemelerdi. Modern sanatta büyük yer tutan ve manzara / portre resimlerinin dışında çeşitli nesnelerin bir araya getirilerek bir kompozisyon oluşturmasıyla ortaya çıkan natürmort, karma koleksiyonun ana fikriydi. Daha evvelde sanatsal çalışmalarını gördüğüm Claudia Weinstabl, bu sergiye sadece natürmort çalışmalarıyla katılmıştı ancak soyut ve portre çalışmalarıylada farklı sergilerde yer almıştı.

Claudia’nın estetik kuramı


Claudia’nın sanatsal çalışmalarına değinmeden evvel kendisini kısaca tanımak gerekir. Claudia Weinstabl, 1989 yılıundan beridir Türkiye’de yaşayan bir Alman vatandaşı. Küçük yaşından beri resim yapmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı profesyonel sanat hayatına ancak 2000 yılı itibariyle başlamak zorunda kalmış. Kolombiyalı sanatçı Ricardo Gamboa, Azeri ressam ve heykeltarş Senan Ehedoğlu Eynullayev ile özel çalışmalar yapan Claudia Weinstabl, 2007 yılından beridir Sevgi Çağal ile çalışmaktadır.

Claudia Weinstabl, değişik dokular kullandığı eserlerinde akrilik ve yağlı boyayı tercih ediyor. Felsefi ve kuramsal çözümleme ilkelerini özümseyen sanatçı, sanat sorunlarını ele alırken aynı zamanda sanatçının bireysel yanını ve sanatsal etkinliğinin özel çizgilerini de estetize ederek ele alır. Eserlerindeki felsefi imgelerin ağırlığı, sanatçının sosyoloji eğitimi almasından doğrudan ilgilidir diye düşünüyorum. Claudia’nın çalışmalarına genel bir bakış açısıyla bakıldığında  bütünlük olarak olayların eleştirel çözümlemesiyle birlikte sanatsal tasarımın genel yasalarını temellendirerek somuttan soyuta devam eden bir sanatsal serüvenin kuramsal yorumunu görüyoruz.

(Adres: Sevgi Çağal Atölye Grubu Resim Sergisi / Studio 19 / Zeytinoğlu Cad. Demirhisar Apt. No:19 / Akatlar-İstanbul)


Veysel Boğatepe
www.kitaptansanattan.com


DAS PORTRÄT ZUM TITELBILD

CLAUDIA WEINSTABL


Claudia Weinstabl wurde 1963 in Hamburg. Deutschland geboren. Seit frühester Jugend malt sie Bilder, konnte aber leider erst später mit der professionellen Kunst beginnen. 1987beendete sie ihr Soziologiestudium. 1989 zog sie nach Istanbul und seit dem Jahr 2000 widmet sie sich der Malerei.


Sie nahm Unterricht bei dem kolumbianischen Künstler Ricardo Gamboa Salazar und dem azarbaidschanische Maler und Bildhauer Senan Ehedoglu Eynullayev und seit 2007 arbeitet sie mit Sevgi Cagal zusammen und hat in verschiedenen Ausstellungen ihre Werke präsentiert.


In ihren Bildern verwendet sie unterschiedliche Texturen und arbeitet mit Öl- und Acrylfarben.


Ausstellungen
24.03.-30.03.2012 ‘Poppy’ - Amavutköy artgallery
27.05.-15.06.2011 'Roundl' —Studio 19 Istanbul


Gemischte Ausstellungen
18.-25.06.2010 - Studio 19 Istanbul
19.-26.06.2009 - Studio 19 Istanbul
12.-30.06.2008 - Studio 19 Istanbul